Akademi Hakkında

Geleceğin iletişim teknolojisine imza atmaya hazırlanan Türk Telekom, burada, geleceğin profesyonellerini yetiştirmeye devam ediyor.

Çalışanlarımız

Türk Telekom Grubu olarak çalışanımıza yatırım en önemli stratejik odak alanlarımız arasında yer alıyor. Bu çerçevede Türk Telekom Akademi eğitim ve gelişim alanında da öncü yaklaşımımızı temsil ediyor. Teknoloji için insan, insan için gelişim felsefesiyle Türk Telekom’u geleceğe hazırlayacak, müşterilerimizin hayatına değer yaratacak çözümler için gelişim desteği sağlıyor.

Modern iletişim teknolojisinin tüm kaynaklarında, müşteri odağından aldığı güçle, kendisine inanan herkese güç katıyor. Kendini, kariyerini ve işini geliştirmek, iletişim dünyasının geleceğinde yer almak isteyen tüm çalışanlarına, ihtiyaç duydukları her konuda gelişim sağlıyor. Türk Telekom Akademi yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, iş okulları, iletişim ve gelişim profesyoneller ile işbirlikleri en önemlisi iç eğitmenlerinin desteğiyle eşsiz bir eğitim deneyim sunuyor.

Türk Telekom Akademi okulları; pazarlamadan finansa, satıştan insan kaynaklarına, teknolojiden müşteri hizmetlerine ve Liderler Okulu gibi seçkin programlara kadar tüm çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarına cevap veriyor, kurum stratejilerine katkı sağlıyor.

Geleceğin iletişim teknolojisine imza atmaya hazırlanan Türk Telekom, burada, geleceğin profesyonellerini yetiştirmeye devam ediyor.

Türk Telekom Akademi.

Teknoloji için insan, insan için gelişim.

Gelişim Programlarımız

Türk Telekom Grubu’nun vizyon ve stratejileri doğrultusunda, çalışanların mesleki bilgi becerileri ile kişisel ve yönetsel yetkinlikleri açısından performanslarının gelişimine katkı sağlıyor. Her okul iş gruplarına ve uzmanlıklara göre hiyerarşik olarak veya ihtiyaca özel olarak belirlenen çalışan grupları için tasarlanır.

Programlar ilgili fonksiyon yönetici ve konu uzmanı iç eğitmenlerimiz, üniversite işbirlikleri, danışmanlar, iş okulları gibi farklı ortakların katkılarıyla yapılandırılır.

İş okullarımızda öğrenme ve gelişimin bütünselliği açısından iş okullarında çeşitli öğrenme araçlarından karma olarak yararlanılır. Ayrıca gelişimin takibi için çeşitli ölçme değerlendirme araç ve uygulamalardan faydalanılır.

TT Grup'un müşteri odaklılık, verimlilik, kalite yaklaşımı doğrultusunda bireysel satış organizasyonundaki çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, daha donanımlı hale getirmek.

 • Vizyon ve stratejiler doğrultusunda bireysel satış kanallarında standartların ve ortak satış kültürünün oluşturulmasını desteklemek
 • Satış hedeflerinin gerçekleştirilmesi için rekabet koşulları ve pazar fırsatları doğrultusunda proaktif yaklaşımla satış nosyonu
 • Ürün, servis ve müşteriler ile ilgili geribildirimlerde departmanlar ile sahanın koordinasyonunu sağlamak için gerekli organizasyon, ürün, sistem ve süreç bilgilerini öğrenme
 • Satış kanallarındaki ekiplerin yönetimi, işe alım, işten çıkış, eğitim ve ödüllendirme süreçlerini yürütmek ve takip etmek üzere gerekli bilgi ve beceriyi edinme

Hızla gelişen teknolojiyi takip edebilmek ve bu teknolojileri stratejik hedefler doğrultusunda iş süreçlerine ve faaliyetlerine eklemek organizasyonlar için çok önemlidir. Türk Telekom Akademi Teknoloji Okulu, seviye bazlı sertifika programları ve katalog eğitimler ile Teknoloji birimlerimizde görev alan yönetici ve uzman kademesindeki çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi, onlara teknoloji konusunda vizyoner bakış açısı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Başlıca Teknoloji Okulu gelişim programları aşağıdaki gibidir;

 • Katalog Eğitimleri (450+ Eğitim)
 • Sertifika Programları
  • Future Technologies Program
  • IP/MPLS Tiger Team Sertifika Programı
  • FTTx Sertifika Programı
  • Teknoloji Proje Yönetimi Sertifika Programı
  • Network Uzmanlığı Sertifika Programı
  • NFV SDN Sertifika Programı
  • Enerji ve Soğutma Sistemleri Sertifika Programı
 • Teknololoji Kürsüsü ( Canlı Yayın Programı)
 • Türk Telekom Güncel (eDergi)
 • Sanal Gerçeklik Çalışmaları

Türk Telekom Akademi Finans Okulu'nun amacı, finans çalışanlarının teknik bilgi ve becerilerini arttırmak, finans içinde bilginin çapraz fonksiyonlar arası yayılmasını sağlamaktır.

 • Türk Telekom işveren markasını desteklemek ve potansiyeli olan genç yetenekleri Türk Telekom’a çekmek
 • Farklı ekiplerdeki finans çalışanlarına bütünsel bakışı kazandırmak
 • Grup içindeki know-how yayılımını sağlamak
 • Mevcut çalışanları daha donanımlı hale getirmek

Türk Telekom Grubu stratejik odak alanlarından biri olan «İnsana Yatırım» stratejisinin bir parçası olarak Türk Telekom Grubu İnsan Kaynakları organizasyonundaki çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, daha donanımlı hale getirmek

 • Uluslararası standartlarda yetkinliği belgelenmiş İK ekiplerine sahip olmak
 • İK ekibini uluslararası düzeyde yetkinlikleri kabul gören bir noktaya taşımak

Türk Telekom Grubu olarak çalışanlarımızın kendilerini tanımalarını, yetkinliklerini ve profesyonel becerilerini geliştirmelerini destekleyerek, kurum kültürümüzü geliştirmek.

 • Çalışanlarımızın kendilerini tanımalarına ve gelişime açık oldukları kişisel gelişim konularında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak
 • Çalışanlarımızın bakış açılarını çeşitlendirmelerini, fark yaratmalarını, motivasyonlarını yükseltmelerini, zamanı ve tüm kaynakları etkin kullanmalarını sağlamak
 • Kurum kültürümüzü geliştirmek

Vizyon ve stratejiler doğrultusunda, Kurumsal Satış çalışanlarının; mesleki bilgi becerileri ile kişisel ve yönetsel yetkinlikleri açısından performanslarının gelişimine katkı sağlamak

 • Kurumsal satış kanallarında müşteri memnuniyeti & bağlılığı ve hizmet kalitesi standartlarının sürekli gelişimini destekleme
 • Proaktif yaklaşımla stratejik çözüm ortağı olmak için gerekli satış nosyonu
 • Kurumsal Satış ortak satış kültürünü tanımlama

Bireysel Müşterilerimiz

Türk Telekom Akademi, Türk Telekom Grubu çalışanlarını bugün ve geleceğe hazırlayacak kişisel, mesleki ve teknik alanda gelişimlerini destekleyen kurumsal bir akademi olarak kurulmuştur. Türk Telekom Grubu, çalışanlarının gelişimlerini desteklediği gibi, müşterilerinin de kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla Türk Telekom Akademi’yi müşterilerimize açık bir öğrenim platformu haline getirmiştir.

Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerinde oynadığımız rolün tecrübesini müşterilerimizle buluşturmak istiyoruz. Bizi geleceğe taşıyacak Türk Telekom Akademi ile herkese yol göstermek istiyoruz.

Türk Telekom Akademi eğitim platformunda kişisel gelişim için sunduğumuz ücretsiz eğitimlerimiz Türk Telekom Akademi eğitmenleri tarafından hazırlandı ve müşterilerimizin kullanımına sunuldu. Kariyerlerini bir adım öteye taşımak isteyen müşterilerimiz için üniversite iş birliği ile hazırlanmış sertifika programları oluşturuldu. Bireysel gelişime önem veren herkes için Kariyer Paketi ile hobi, sağlık, bilişim teknolojileri, finans gibi kategorilerde eğitimler veriyoruz.

Müşterilerimizin yabancı dil eğitim konusunda yol göstermek için Yabancı Dilim programı altında 38 yabancı dili öğrenime sunuyoruz. Okuma, anlama ve tekrara dayalı eğitimlerimiz ile dil öğrenmeye nereden başlayacaklarını bilmeyen müşterilerimize rehber nitelikli bir program sunuyoruz.

Sizlere kişisel gelişiminiz için daha çok imkân sağlamak için içeriklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Kişisel ve mesleki gelişiminiz için eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz.